کوشا فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

پروپوزال بررسی مشکلات و اختلالات یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان شوط در سال تحصیلی 94-93

اختصاصی از کوشا فایل پروپوزال بررسی مشکلات و اختلالات یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان شوط در سال تحصیلی 94-93 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروپوزال بررسی مشکلات و اختلالات یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان شوط در سال تحصیلی 94-93


پروپوزال بررسی مشکلات و اختلالات یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان شوط در سال تحصیلی 94-93

این پروپوزال دارای 10 صفحه می باشد 

قابل ویرایش در قالب Word

دارای بخش های زیر :

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

پیشینه تحقیق

ناتوانی در ریاضیات

اهداف تحقیق

متغیرها

تعاریف مفهومی

تعاریف عملکردی

جامعه و حجم نمونه

روش تحقیق

ابزار جمع آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده ها

منابع

پرسشنامه


دانلود با لینک مستقیم


پروپوزال بررسی مشکلات و اختلالات یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان شوط در سال تحصیلی 94-93

دانلود نمونه پروپوزال ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی با فرمت ورد

اختصاصی از کوشا فایل دانلود نمونه پروپوزال ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود نمونه پروپوزال ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی با فرمت ورد


دانلود نمونه پروپوزال ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی با فرمت ورد

فرمت ورد قابل ویرایش

نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی

تعداد صفحات: 16

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی

ضرورت و اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق: 

فرضیات تحقیق:

روش تحقیق

جدول زمانبندی شده انجام پایان نامه

منابع فارسی کامل

پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد

ما در این بخش علاوه بر منابع پروپوزال منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود نمونه پروپوزال ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی با فرمت ورد

دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق در مورد دعوای رفع تصرف عدوانی با فرمت ورد

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق در مورد دعوای رفع تصرف عدوانی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق در مورد دعوای رفع تصرف عدوانی با فرمت ورد


دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق در مورد دعوای رفع تصرف عدوانی با فرمت ورد

فرمت ورد قابل ویرایش

نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی

تعداد صفحات: 12

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

پیشینه تحقیق

ضرورت و اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق: 

فرضیات تحقیق:

روش تحقیق

جدول زمانبندی شده انجام پایان نامه

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد

ما در این بخش علاوه بر منابع پروپوزال منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق در مورد دعوای رفع تصرف عدوانی با فرمت ورد

نمونه پروپزال درس روش تحقیق مدیریت :بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان

اختصاصی از کوشا فایل نمونه پروپزال درس روش تحقیق مدیریت :بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه پروپزال درس روش تحقیق مدیریت :بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان

بصورت ورد ودر19صفحه

دارای منابع

در عصری که مدیران آن با چالشهای جدیدی چون تغییر، فرصتهای زودگذر و عدم قطعیت و بی نظمی مواجه اند، داشتن رویکردی استراتژیک می تواند آنها را در تمرکز بر افقهای دور دست، شناسایی فرصتها و مزیتهای رقابتی و انسجام بخشی فعالیتهای سازمان در مسیر روشن یاری رساند.

مطرح شدن تئوری های جدید مدیریت و تفکر راهبردی، این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که آیا کاربرد تفکر جدید با وضع موجود سازمانها ممکن است یا اینکه مستلزم ایجاد تغییردروضع موجود سازمانهاست؟ به عبارتی دیگر اگر تفکر استراتژیک و برنامه های آنرا هم چون دارویی جهت درمان بیماری های موجود سازمانها یا تقویت کننده هایی برای سازمانها در نظر بگیریم، این پرسش مطرح می گردد که آیا با تحلیل وضع موجود و تدوین استراتژی مناسب برای سازمانها مأموریت ما به اتمام رسیده و یا اینکه می بایست پس از تدوین به مقوله مهم اجرا و ارزیابی استراتژیها اهتمام ورزیم و با شناسایی موانع اجرای استراتژی ها، برنامه های استراتژیک را به سرمنزل برسانیم؟

مسلماً برای یک سازمان هیچ کاری مهمتر از اجرای استراتژی نیست         ؛ چرا که نحوه ایجاد ارزش برای ذینفعانش را در پی خواهد داشت. بنابراین ، ما بایستی این یادگیری را مورد توجه قرار دهیم که حدوداً 90% از سازمانها در اجرای استراتژی خود شکست می خورند.از سوی دیگر، پژوهشها دلیل بسیار روشن دیگری را نشان می دهند: فقدان همسویی.

 سازمانها پیرامون استراتژی خود متمرکز نمیشوند، به همین دلیل استراتژی اجرا نمی شود. آمار ذیل نشان میدهد:

 • 60 درصد از سازمانها پیوندی بین بودجه و استراتژی کسب و کار خود برقرار نکرده اند.
 • 67 در صد از بخش های منابع انسانی (HR) و فناوری اطلاعات (IT) پیوندی بین اولویتهای بخش با استراتژی کسب و کار برقرار نکرده اند.
 • 75 در صد از مدیران میانی ، پاداشهای مرتبط با استراتژی کسب و کار دریافت نکرده اند.
 • 95 درصد از کل کارکنان درکی از اینکه استراتژی سازمان آنها چیست ، ندارند.(نورتون، 2009)

آقایان نورتون و کاپلان در سال 2006 برای بررسی وضعیت اجرای استراتژی در سازمانها یک پیمایش و مطالعه انجام دادند.آنها متوجه شدند که اکثر سازمانها برای اجرای استراتژیهای خود سیستمهای رسمی ندارند. تنها 40% از سازمانها بودجه را به استراتژیهای خود متصل کرده و فقط 30% از سازمانها سیستم پاداش و حقوق و دستمزد خود را به استراتژی مرتبط می کنند. در اکثر شرکتهای تحت پیمایش ، کمتر از 10% از کارکنان استراتژی سازمان را درک میکنند. علاوه بر این 85% از تیمهای اجرایی کمتر از یک ساعت در ماه را به گفتگو در باره استراتژی صرف میکنند.در این پیمایش 46% از کارکنان پاسخ داده اند که هیچگونه سیستم رسمی برای اجرای استراتژی در اختیار ندارند.(نورتون ،کاپلان ،2008)

 1. سوابق مربوطه و تحقیقات انجام شده در این زمینه:

در اوایل سالهای 1980 تحقیق توسط مشاوران مدیریت نشان داد که کمتر از ده درصد از استراتژیهایی که به طور موثر تدوین گردیده اند، با موفقیت پیاده شده اند. در تحقیقی که در سال 1982 انجام شده و نتایج آن در مجله Fortun انتشار گردید، مشخص شد که فقط 10% استراتژیهایی که به خوبی تدوین شده اند ، در عمل با موفقیت پیاده می شوند. در سال 1998 نتایج یک تحقیق از مجموعه ای متشکل از 275 مدیر نشان داد که توانایی اجرای استراتژی به مراتب مهمتر از کیفیت خود استراتژی است. ((Ernest & Young ,1998

  در سال 1999 مجله Fortun مقاله ای راجع به شکست مدیران عامل سرشناس منتشر ساخت که در آن نتیجه گرفته شده بود ، که حدود 70% عدم موفقیت سازمانها استراتژیهای تدوین شده نیست، بلکه اجرای بد استراتژی است .(Charan & Colvin, 1999)

"پتیگریو"(1987،pettigrew) محتوای استراتژی ، زمینه های درونی و بیرونی سازمان و فرآیندهایی که تغییر استراتژیک انجام می شود را شناسایی کرد . او بیان می کند که محتوا ، بستر و فرآیند ، درهم تنیده و یکدیگر را متاثر می سازند . همچنین یکی از یافته های این پژوهش این بود که ارتباطات کافی، اجرای موفق را تضمین نمی کند بلکه تفسیر ، پذیرش و انطباق میان مجریان حیاتی است. فقدان درک از استراتژی نیز یکی دیگر از موانع اجرای استراتژی مشاهده شده در این مطالعه بود . (2002 Aaltonen, & IkaÈvalko)

بارتلت و گوشل( Bartlett and Ghoshal,1987:12) عنوان داشته اند: در تمام سازمانهایی که آنها مطالعه کرده اند مشکل، درک ضعیف نیروهای محیطی یا قصد استراتژیک نامناسب نبوده است، مشکل آنها در چگونگی آمادگی بمنظور فائق شدن به این تغییراتِ ضروری بوده است.

الکساندر(Alexsander) معتقد است اینکه چرا اجرا(ی استراتژی) شکست می خورد، این است که مدیرانِ  اجراییِ عملیاتی و سایر مدیران و سرپرستان اهل عمل نیستند و مدلهایی که اعمال آنها را در طول اجرا هدایت می کنند، نظری هستند. بدون داشتن مدلهای مناسب، درک مناسب از عوامل چندگانه ای که باید بررسی نمایند، آنها به اجرای استراتژی ها اهتمام می ورزند و اغلب بطور همزمان کارهای اجرا را انجام می دهندکه غالباٌ این موارد منجر به شکست می شود.

از دیدگاه "جانسون و شولز" تصمیمات استراتژیک به این دلیل که ماهیتاً دارای ویژگی های ذیل هستند، می توانند از موانع اجرای موفق استراتژیها محسوب شوند.(جانسون و شولز؛2002):

1- تصمیمات استراتژیک ماهیتاً پیچیده اند. این امر بویژه در مورد سازمانهایی که محدوده جغرافیایی وسیعی را پوشش می دهند مصداق دارند.

2- تصمیمات استراتژیک ممکن است در شرایط نبود قطعیت اتخاذ شوند. بسیاری از تصمیمات استراتژیک در شرایطی گرفته میشوند که در آنها امکان پیش بینی آینده به روشنی وجود ندارد.

3- تصمیمات استراتژیک نیاز به رویکرد یکپارچه مدیریتی دارند. مدیران ناگزیر از توافق و مباحثه با دیگر مدیران هستند.

4- تصمیمات استراتژیک ممکن است مستلزم تغییرات بنیادی در فرهنگ و ساختار سازمان شوند.

به اعتقاد "فرد آر دیوید" برخی موانع اجرای برنامه ریزی استراتژی عبارتند از(دیوید2005):

 • انجام برنامه‌ریزی استراتژیک صرفاً برای کسب کنترل در مورد تصمیمات و منابع از سوی بعضی مدیران
  - انجام برنامه‌ریزی استراتژیک صرفاً برای براورده‌ سازی الزامات قانونی از سوی بعضی مدیران
  - شکست در تفهیم برنامه‌ها به کارمندان و افراد سازمان
  - فقدان حمایت مدیران ارشد از فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک
  - ناتوانی در استفاده از برنامه به عنوان استانداردی برای ارزیابی عملکرد
  - فقدان توانایی به‌کارگیری کارمندان کلیدی در مراحل مختلف برنامه‌ریزی استراتژیک
  - فقدان به‌کارگیری تمامی مدیران در فرایند برنامه‌ریزی
  - رسمیت بیش از حد در برنامه‌ریزی، به‌طوری که انعطاف‌پذیری و خلاقیت از بین برود.

به عقیده "نورتون" و "کاپلان" موانع اساسی در پیاده‌سازی استراتژی عبارتند از (نورتون و کاپلان؛ 2001):
1. عدم تخصیص منابع
2. عدم تعهد مدیریت
3. عدم همسویی کارکنان
4. عدم انتقال استراتژی

" آکر" نیز معتقد است، یک تجزیه و تحلیل سازمانی می‌تواند به برآورد هزینه‌ها و قابلیت امکان اجرای استراتژی‌های خاص کمک کند. این تجزیه و تحلیل، با بررسی اجزای سازمانی نظیر ساختار، سیستم‌ها، افراد و فرهنگ بهتر می‌تواند انجام گیرد.

بنیادی ترین مانع در اجرای موفق استراتژی ، ناتوانی درتوصیف استراتژی است.آنچه را نمیتوانید توصیف کنید، نمی توانید مدیریت کنید.استفاده از رویکرد ترسیم نقشه استراتژی باعث تسهیل این فرآیند می شود.نهایتاً اهداف استراتژیکِ یک کارت امتیازی متعادل به سنجه هایی که می تواند به روشنی روی آن گفتگو و کار شود ، تبدیل می شود.بر این اساس استراتژی به واژه های عملیاتی ترجمه می شود.(نورتون ،2009)


دانلود با لینک مستقیم


نمونه پروپزال درس روش تحقیق مدیریت :بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان

پروپوزال رشته روانشناسی مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن

اختصاصی از کوشا فایل پروپوزال رشته روانشناسی مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروپوزال رشته روانشناسی مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن


پروپوزال رشته روانشناسی مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن

دانلود پروپوزال رشته روانشناسی مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه  و کودکان با اختلال در خواندن بافرمت ورد وقابل ویرایش

فشار روانی

نظریه پردازان مختلف از فشار روانی تعاریف متفاوتی ارائه داده اند. این گوناگونی به علت میزان تأکید آنها بر رویدادهای فشارزا، پاسخ ها یا ارزیابی فردی از موقعیت ها به عنوان ویژگی مرکزی فشار روانی می باشد(کوهن، کسلر و گوردن[1]،1998).

اولین بار واژه فشار روانی در قرن پانزدهم میلادی به معنای تنش یا فشار فیزیکی به کار برده شد. در سال 1704 این واژه برای توصیف سختی، دشواری یا بدبختی به کار برده شد و در اواسط قرن 19 به معنای فشار گسترش بیشتری یافت و تنش بر روی اعضای بدن و یا نیروی ذهنی را هم دربرگرفت(ربر[2]، 1985).

در فرهنگ روان شناسی ربر (1985) تعاریف زیر در مورد فشار روانی اراده شده  است.

1- فشار روانی به هر نوع نیرویی اشاره می شود که هنگام وارد شدن بر یک دستگاه موجب تغییرات قابل توجهی در شکل آن می گردد و معمولاٌ شامل یک تغییر و تحریف در شکل دستگاه می شود. این اصطلاح بر فشارها و نیروهای اجتماعی، و روان شناختی و جسمانی  اشاره دارد. در این معنا فشار روانی یک علت محسوب می شود.

2- فشار  روانی  یک حالت تنش روان شناختی که به وسیله فشار دو نیروهایی که در بالا به آنها اشاره گردیده ایجاد می شود. در این معنا فشار روانی معلول و محصول فشارهای دیگری است در این صورت در مورد عامل ایجاد کننده تنش از اصطلاح فشارزا استفاده می شود.

در زمینه روان شناسی دامنه ای از تعاریف وجود دارد که نشانگر ناهمگرایی دیدگاه های مؤلفان است. در این زمینه بیشترین پژوهش و بررسی را هانس سلیه[3]، پزشک معروف اطریشی در سال 1976 انجام داده و به همین دلیل نیز «پدر فشار روانی» نامیده شده است. اولین مقاله او در این باره نیز قبل از آن یعنی در سال 1936 در مجله انگلیسی (نی چر[4]) منتشر شد. به عقیده وی در فشار روانی مجموعه ای از واکنش های غیر اختصاصی بدن است که به رغم عامل تولید کننده آن، عکس العمل های فیزیولوژیک مشابهی را ایجاد می کند. وی  تغییرات فیزیولوژیکی و روان شناختی ناشی از فشار روانی  را مورد توجه قرار داد. (پیرلو، هنری لو[5] ترجمه قریب، 1371).

سلیه (1993) در زمینه فشار روانی می گوید انسان پیوسته در حالت فشار و تنش به سر می برد چرا که فشار پاسخی است اختصاصی که ارگانیسم در برابر هر گونه درخواستی از خود نشان می دهد. استرس ضعیف ترین و آسیب پذیرترین افراد را هدف قرار می دهد ولی در عین حال قوی ترین افراد هم از گزند آن در امان نیستند.

تعریف انجمن پزشکی آمریکا از فشار روانی عبارت است از هر نوع مداخله که مزاحم سلامت روانی و جسمانی فرد باشد (اینلندر و موران، 1378، به نقل از احمدی، 1380).

توماس هولمز[6] (1979) نیز تعریفی مشابه با تعریف فیزر ارائه نموده است و فشار روانی  را واقعه محرکی که لازم است فرد با آن سازگار شود می داند. بنابراین در دیدگاه این دو نفر فشار روانی به عنوان یک محرک در نظر گرفته شده که  از خارج بر فرد تحمیل می شود(گنجی، 1379).

کارلسون[7] (1990 به نقل از حاجت بیگی، 1381)، فشار روانی را دربرگیرنده پاسخی می داند که مکانیسم های  فیزیولوژیک را فرا می خواند. این پاسخ ها به وسیله محرک های زیان آور یا خطرناک و به واسطه دستگاه عصبی خود مختار و دستگاه درون ریز فعال می گردد. این تعریف نیز همانند دیدگاه سلیه فشار روانی را به منزله یک پاسخ فیزیولوژیک در نظر گرفته است.

فشار روانی به مقوله وسیعی از مشکلات اشاره دارد که متمایز از دیگر حیطه های مشکل است، زیرا با فشاری که وارد می آورد نظام را، (اعم از نظام فیزیولوژیک، اجتماعی یا روانی و نیز پاسخهای  آن نظام) برآشفته می سازد. (لازاروس، 1971، به نقل از محمدی، 1380). وی در ادامه می گوید: واکنش  فرد به نحو تفسیر یا ارزیابی (هوشیارانه یا ناهوشیارانه) او از اهمیت رویداد زیان بخش، تهدیدآمیز یا چالش انگیز بستگی دارد(پاول و ایزابت، 1991، به نقل از حاجت بیگی، 1381). این تعریف برای الگوی فشار روانی سه مؤلفه مهم دارد:

 • فشاری که نظام را برآشفته می سازد.
 • این باور که نوعی ارزیابی یا ادراک از تهدید وجود دارد.
 • اهمیت پاسخ آن نظام.

هولمز (1979 به نقل از گنجی، 1379) فشار روانی را به عنوان محرکی که لازم است فرد با آن سازگار شود تعریف کرد. سلیه (1972) فشار روانی را به صورت یک پاسخ فیزیولوژیکی در نظر گرفت. لازاروس و فلک من (1984) فشار روانی را به عنوان محرک و نه پاسخ فیزیولوژیکی، بلکه به عنوان یک فرآیند تعریف کردند. تأکید زیاد این تعریف به فرآیندهای شناختی است که بین رویارویی با یک فشار روانی و واکنش های نهایی شخص به آن، میانجی می شوند. طبق نظر لازاروس رویارویی با فشار روانی از طریق فرآیندی سه مرحله ای صورت می گیرد. نخستین مرحله، مرحله پیش بینی است. فرد سعی می کند بفهمد که این موقعیت به چه چیزی شبیه است و چه پیامدهایی ممکن است به همراه داشته باشد. مرحله دوم، مرحله انتظار است. زمانی که فرد منتظر پس خوراند است که آیا پاسخ های رویارویی او شایستگی لازم را دارد یا نه. مرحله آخر مرحله پیامد است که شامل روبرو شدن شخص با پیامدهای خوشایند یا ناخوشایند راهبردهای رویارویی اش است. لازاروس در سراسر این فرآیند سه مرحله ای، بر دو مفهوم اصلی ارزیابی شناختی و راهبردهای رویارویی تأکید دارد(ریو، 1992 ترجمه سید محمدی،1378).

در حقیقت اثرات فشار روانی بر بعد جسمانی انسان، نشانه وحدت ابعاد بیولوژیک، روانشناختی و اجتماعی انسان است. مروری بر شواهد و مدارک نشان می دهد که بین فشار روانی  و بیماری رابطه وجود دارد اما نه یک رابطه یک طرفه فشار روانی بر روی سلامتی جسمانی به طرق گوناگون اثر
می گذارد از جمله: فشار روانی می تواند منجر به تغییرات فیزیولوژیکی و روان شناختی شود که در ایجاد بیماری نقش دارند. به عنوان مثال فشار روانی می تواند عملکرد سیستم ایمنی بدن را کاهش داده و فرد را برای ابتلا به سرماخوردگی و امراض دیگر مستعدتر کند. این به این معنا نیست که هر کس تحت فشار روانی قرار گرفت بیمار می شود. این امر نشان می دهد که زمینه های قبلی یا متغیرهای مداخله گر در این زمینه نقش دارند.

با وجود همه تفاوت هایی که در تعریف فشار روانی وجود دارد، همه رویکردها در مورد فشار روانی یک نظر مشترک دارند و آن نقش فشار روانی در بروز بیماری است. اگر افراد درخواست های محیطی را عامل تهدید کننده و فراتر از توانایی خود ارزیابی کنند راهبردهای خود را مناسب نبینند، درخواهند یافت که تحت فشار روانی هستند و ممکن است هیجان های منفی را نشان دهند. این حالت های هیجانی اگر به حد اعلای خود برسد، ممکن است موجب بروز ناهنجاری های روانی انفعالی گردد. این حالت ها به نوبه خود ممکن است موجب تحریک پاسخ های رفتاری یا روانی شناختی گردد و شخص را در معرض خطر ابتلاء به بیماریهای جسمی یا روانی قرار دهد. در ضمن درخواست محیطی ممکن است مستقیماً به پاسخ های رفتاری یا روان شناختی منجر شوند. در این الگوی ارائه شده بازخوردهای بالقوه بیشماری وجود دارد. به عنوان مثال: حالت های هیجانی (مانند عواطف افسرده) ممکن است باعث ایجاد تغییر در ارزیابی گردند. یا تحریک فیزیولوژیکی می تواند پاسخ های هیجانی و ارزیابی ها را دستخوش تغییر قرار دهند(کوهن، کسلر و گوردن،1998).

لازاروس اعتقاد دارد یکی از دلایلی که استرسور باعث استرس بالا در یک فرد و استرس پائین در فرد دیگری می شود، این است که آن دو فرد استرس را به نحو متفاوتی ارزیابی می کنند این ارزیابی، ارزیابی شناختی نامیده می شود. در ارزیابی اولیه شما استرس را بودن در یک موقعیت معین ارزیابی  می کنید. بعد از اینکه موقعیت استرس زا قضاوت شد، با برآورد اینکه تطابق شما با استرسور چگونه است وارد مرحله ارزیابی ثانویه می شوید (لازاروس[8]، فولکمن[9]، 1985).


[1]- Chohen, Kessler, Gordon

[2]- Reber

[3]- Hans Selye

[4]-  Nature

[5]- Pirrelloo & Henrilloo

[6]- Thomas Holmes

[7]- Carl Son, N.R

[8]- lazaross                                                               

[9]- Folkman


دانلود با لینک مستقیم


پروپوزال رشته روانشناسی مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن
1 2 3 4 5 ... 7 >>