کوشا فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

تحقیق درباره اسپیکر

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره اسپیکر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

 

برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد

مسلم است که در سال های اول تولید به دلیل مسائل گوناگون در رابطه با تکنولو ژی و بهره برداری از آن و همین طور ارتباطات تجاری، معمولاً نمی توان بظرفیت اسمی کارخانه دست یافت .(حتی اگر همة مسائل تولیدی هم حل شوند. با رسیدن به حجم فروشی و گرفتن سهم بازار مورد نظر به تدریج مقدور می گردد)به طور کلی با توجه به ماهیت و اوضاع و احوال اقتصادی ، فرض رسیدن به حدود نصف ظرفیت اسمی در سال اول رقم نا معقولی نیست و معمولاً دستیابی بظرفیت کامل حدود 3 تا4 سال طول می کشد.بهره برداری کامل از ظرفیت اسمی کارخانه از یک طرف تحت تأثیر رشد تدریجی شناخت مصرف کنندگان به محصول و از طرف دیگر تحت تأثیر افزایش تدریجی مهارت نیروی کار است . بر این اساس برنامه تولید پیشنهادی برای پنج سال اول به این صورت می باشد وکه طرح در سال اول بهره برداری با 75% ظرفیت و در سال دوم 90% ظرفیت و در سال های چهارم و پنجم به ظرفیت اسمی تولید خواهد رسید.

جدول (1-1)در صد تولید نسبت به ظرفیت اسمی در پنج سال اول راه اندازی

نام محصول

واحد سال 1(75%) سال 2(90%)

سال 3(100%)

سال 4(100%)

سال 5 (100%)

اسپیکر کامپیوتر

هزار عدد 150 180

200

200

200

شرایط عملکرد واحد

مشخصه عملکرد واحد شامل تعداد 1 شیفت کاری با 5/7ساعت زمان فعال کاری و 270روز تعداد روزهای فعال کاری در سال بوده و در حقیقت نشان دهنده برنامه های زمانی عملیات تولیدی در واحد می باشند.

برآورد میزان مصرف مواد اولیه

مواد اولیة مورد نیاز طرح :

برای تولید اسپیکر کامپیوتر نیاز به دو دسته مواد اولیه اصلی ، بسته بندی می باشد، که در زیر مورد بررسی واقع شده است .

مواد اولیة اصلی :

گرانول ا.بی.اس

گرانول ا.بی.اس جهت تولید قطعات پلاستیکی اسپیکر بکار می رود . میزان مرصرف آن برای هر عدد اسپیکر کامپیوتر بطور متوسط 600گرم با احتساب میزان ضایعات بوده و با توجه به ظرفیت سالانه طرح گرانول مورد نیاز در یک سال برابر است با :

120 تن=600ضربدر200000

رابیتس:

برای هر اسپیکر کامپیوتر نیاز به 2 عدد رابیتس می باشد و ضایعات در نظر گرفته نمی شود، بنابر این با توجه به طرح ، میزان رابیتس مورد نیاز در سال برابر است با : عدد400000= 2 ضربدر 200000

بلند گو :

برای هر اسپیکر کامپیوتر نیاز به 2 عدد بلند گو می باشد و ضایعات در نظر گرفته نمی شود بنابر این با توجه به ظرفیت طرح ، میزانبلند گوی مورد نیاز در یک سال برابر است با : عدد400000= 2 ضربدر 200000

برد الکترونیک :

برای هر اسپیکر کامپیوتر نیاز به 1 عدد برد با کلید خاموش و روشن می باشد. ضایعات در حدود 1% برآورد می شود، بنابر این با توجه به ظرفیت طرح ، میزان برد مورد نیاز در یک سال برابر است با : عدد200000= 1 ضربدر 200000

آداپتور :

برای هر اسپیکر کامپیوتر نیاز به 1 عدد آداپتور 220 ولت AC به 9 ولت AC می باشد و ضایعات در نظر گرفته نمی شود، بنابر این با توجه به ظرفیت طرح ، میزان آداپتور مورد نیاز در یک سال برابر است با : عدد200000= 1 ضربدر 200000

سیم :

برای هر اسپیکر کامپیوتر نیاز به 30 سانتیمتر سیم تک رشته برای انتقال ولتاژ می باشد. ضایعات در حدود 2% برآورد می شود، بنابر این با توجه به ظرفیت طرح ، میزان سیم مورد نیاز در یک سال برابر است با : عدد61200= 02/1 ضربدر 30/0ضربدر 200000

کابل استریو :

برای هر اسپیکر کامپیوتر نیاز به 1 عدد کابل کواکسیال 3 رشته نمره 5/0بطول 2 متر با فیش سرخود استریو می باشد و ضایعات در نظر گرفته نمی شود، بنابر این با توجه به ظرفیت طرح ، میزان کابل استریو مورد نیاز در یک سال برابر است با :

عدد200000= 1 ضربدر 200000

کابل برق :

برای هر اسپیکر کامپیوتر نیاز به 1 عدد کابل برق دو رشته با دوشاخة سرخود استریو می باشد و ضایعات در نظر گرفته نمی شود، بنابر این با توجه به ظرفیت طرح ، میزان کابل برق مورد نیاز در یک سال برابر است با : عدد200000= 1 ضربدر 200000

رابط استریو :

برای هر اسپیکر کامپیوتر نیاز به 2 عدد کابل رابط استریو 3 رشته سرخود استریو می باشد و ضایعات در نظر گرفته نمی شود، بنابر این با توجه به ظرفیت طرح ، میزان رابط استریو مورد نیاز در یک سال برابر است با : عدد400000= 2 ضربدر 200000

مواد اولیة بسته بندی

مقوای چاپ شده با لفاف پلاستیکی :

برای قرار دادن یک اسپیکر کامپیوتر بکار می رود . بنابر این مصرف آن 1 عدد برای هر محصول بوده و ضایعات در نظر گرفته نمی شود، با توجه به ظرفیت سالانه طرح و با احتساب ضایعات میزان مورد نیاز در یک سال برابر است با : عدد200000= 1 ضربدر 200000

کارتن :


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اسپیکر

تحقیق درباره اسپیکر

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره اسپیکر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

 

برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد

مسلم است که در سال های اول تولید به دلیل مسائل گوناگون در رابطه با تکنولو ژی و بهره برداری از آن و همین طور ارتباطات تجاری، معمولاً نمی توان بظرفیت اسمی کارخانه دست یافت .(حتی اگر همة مسائل تولیدی هم حل شوند. با رسیدن به حجم فروشی و گرفتن سهم بازار مورد نظر به تدریج مقدور می گردد)به طور کلی با توجه به ماهیت و اوضاع و احوال اقتصادی ، فرض رسیدن به حدود نصف ظرفیت اسمی در سال اول رقم نا معقولی نیست و معمولاً دستیابی بظرفیت کامل حدود 3 تا4 سال طول می کشد.بهره برداری کامل از ظرفیت اسمی کارخانه از یک طرف تحت تأثیر رشد تدریجی شناخت مصرف کنندگان به محصول و از طرف دیگر تحت تأثیر افزایش تدریجی مهارت نیروی کار است . بر این اساس برنامه تولید پیشنهادی برای پنج سال اول به این صورت می باشد وکه طرح در سال اول بهره برداری با 75% ظرفیت و در سال دوم 90% ظرفیت و در سال های چهارم و پنجم به ظرفیت اسمی تولید خواهد رسید.

جدول (1-1)در صد تولید نسبت به ظرفیت اسمی در پنج سال اول راه اندازی

نام محصول

واحد سال 1(75%) سال 2(90%)

سال 3(100%)

سال 4(100%)

سال 5 (100%)

اسپیکر کامپیوتر

هزار عدد 150 180

200

200

200

شرایط عملکرد واحد

مشخصه عملکرد واحد شامل تعداد 1 شیفت کاری با 5/7ساعت زمان فعال کاری و 270روز تعداد روزهای فعال کاری در سال بوده و در حقیقت نشان دهنده برنامه های زمانی عملیات تولیدی در واحد می باشند.

برآورد میزان مصرف مواد اولیه

مواد اولیة مورد نیاز طرح :

برای تولید اسپیکر کامپیوتر نیاز به دو دسته مواد اولیه اصلی ، بسته بندی می باشد، که در زیر مورد بررسی واقع شده است .

مواد اولیة اصلی :

گرانول ا.بی.اس

گرانول ا.بی.اس جهت تولید قطعات پلاستیکی اسپیکر بکار می رود . میزان مرصرف آن برای هر عدد اسپیکر کامپیوتر بطور متوسط 600گرم با احتساب میزان ضایعات بوده و با توجه به ظرفیت سالانه طرح گرانول مورد نیاز در یک سال برابر است با :

120 تن=600ضربدر200000

رابیتس:

برای هر اسپیکر کامپیوتر نیاز به 2 عدد رابیتس می باشد و ضایعات در نظر گرفته نمی شود، بنابر این با توجه به طرح ، میزان رابیتس مورد نیاز در سال برابر است با : عدد400000= 2 ضربدر 200000

بلند گو :

برای هر اسپیکر کامپیوتر نیاز به 2 عدد بلند گو می باشد و ضایعات در نظر گرفته نمی شود بنابر این با توجه به ظرفیت طرح ، میزانبلند گوی مورد نیاز در یک سال برابر است با : عدد400000= 2 ضربدر 200000

برد الکترونیک :

برای هر اسپیکر کامپیوتر نیاز به 1 عدد برد با کلید خاموش و روشن می باشد. ضایعات در حدود 1% برآورد می شود، بنابر این با توجه به ظرفیت طرح ، میزان برد مورد نیاز در یک سال برابر است با : عدد200000= 1 ضربدر 200000

آداپتور :

برای هر اسپیکر کامپیوتر نیاز به 1 عدد آداپتور 220 ولت AC به 9 ولت AC می باشد و ضایعات در نظر گرفته نمی شود، بنابر این با توجه به ظرفیت طرح ، میزان آداپتور مورد نیاز در یک سال برابر است با : عدد200000= 1 ضربدر 200000

سیم :

برای هر اسپیکر کامپیوتر نیاز به 30 سانتیمتر سیم تک رشته برای انتقال ولتاژ می باشد. ضایعات در حدود 2% برآورد می شود، بنابر این با توجه به ظرفیت طرح ، میزان سیم مورد نیاز در یک سال برابر است با : عدد61200= 02/1 ضربدر 30/0ضربدر 200000

کابل استریو :

برای هر اسپیکر کامپیوتر نیاز به 1 عدد کابل کواکسیال 3 رشته نمره 5/0بطول 2 متر با فیش سرخود استریو می باشد و ضایعات در نظر گرفته نمی شود، بنابر این با توجه به ظرفیت طرح ، میزان کابل استریو مورد نیاز در یک سال برابر است با :

عدد200000= 1 ضربدر 200000

کابل برق :

برای هر اسپیکر کامپیوتر نیاز به 1 عدد کابل برق دو رشته با دوشاخة سرخود استریو می باشد و ضایعات در نظر گرفته نمی شود، بنابر این با توجه به ظرفیت طرح ، میزان کابل برق مورد نیاز در یک سال برابر است با : عدد200000= 1 ضربدر 200000

رابط استریو :

برای هر اسپیکر کامپیوتر نیاز به 2 عدد کابل رابط استریو 3 رشته سرخود استریو می باشد و ضایعات در نظر گرفته نمی شود، بنابر این با توجه به ظرفیت طرح ، میزان رابط استریو مورد نیاز در یک سال برابر است با : عدد400000= 2 ضربدر 200000

مواد اولیة بسته بندی

مقوای چاپ شده با لفاف پلاستیکی :

برای قرار دادن یک اسپیکر کامپیوتر بکار می رود . بنابر این مصرف آن 1 عدد برای هر محصول بوده و ضایعات در نظر گرفته نمی شود، با توجه به ظرفیت سالانه طرح و با احتساب ضایعات میزان مورد نیاز در یک سال برابر است با : عدد200000= 1 ضربدر 200000

کارتن :


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اسپیکر

پاورپوینت فناوری تولید و فراوری زعفران در ایران

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت فناوری تولید و فراوری زعفران در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 25 صفحه

Khorasan Research Center for Technology Development مقدمه: عمده ترین واردکنندگان زعفران ایران: اسپانیا  امارات متحده عربی  آلمان ایتالیا  فرانسه  بحرین  سوئیسمصارف زعفران:  صنایع غذایی  آرایشی و بهداشتی  صنعت رنگرزی  امور هنری  دارویی (مخصوصاً اخیراً به عنوان داروی ضد سرطان مطرح است).
New Saffron Products Figure: Results of a survey on consumer preferences for a new saffron products in year 2003 گونه های وحشیCrocus شناسایی شده در ایراننزدیکترین گونه به گونه زعفران زراعیزعفران جوقاسم Crocus haussknechtii زعفران آلمه C.
Almehensis زعفران خزر C.
Caspiusزعفران زیبا C.
Speciosusزعفران بنفش C.
Michelsoniiزعفران زاگرس C.
Cancellatusزعفران سفید (دوگله) C.
Biflorusزعفران گیلان C.
Jilanicusزعفران کورکووی C.
korolkowii نیازهای اقلیمیزعفران طالب زمستانهای پربرف و ملایم و تابستانهای گرم و خشک است.  رطوبت: نیاز آبی 300 میلی متر بارندگی در طول دوره رشد  حرارت: حداقل سرمای قابل تحمل 18-حداکثر گرمای قابل تحمل 40+  خاک: بافت شنی لومی و کلسیم دار و pH خنثی مایه زنی بنه زعفران با قارچ مایکوریز باعث افزایش رشد 26% بنه نسبت به شاهد شده است.  ارتفاع: 32 تا 36 درجه عرض شمالی و تا ارتفاع 1000 متر از سطح دریا آخر اردیبهشت تا 16 تیر دوره خواب کامل 16 تیر تا 10 مرداد تکوین برگهای اولیه در جوانه پیاز 10 مرداد تا 25 مرداد آفرینش جام گل و دستگاه تناسلی طول دوره های رشد اولیه 30، توسعه 55، میانی 105 و نهایی زعفران 30 روز تکامل گل و مراحل مختلف رشد گیاه زعفران در یک دوره یکساله استفاده از بنه های 8 گرم به بالا توصیه به کشت بنه های با قطر 3 سانتی متر به بالا با وزن تقریبی 8 گرم مقایسه میانگین اثر وزن پیاز بر تعداد گل در متر مربع انتخاب بنه Number of Flowers No/m2 زمان کشت تراکم بوته و روش کشت 50 بوته در مترمربع بصورت تک کاری همانند دانه تسبیح به فاصله ردیف و بوته (cm10×20) یا (cm5×40) و ردیفی توصیه می شود. روش کشت مخلوط زعفران و زیره سیاه به نسبت دو ردیف زعفران یک ردیف زیره سیاه توصیه می شود.
آبیاری نمودار 1- اثر آبیاری تابستانه بر تعداد کل در مترمربع نمودار 2- اثر آبیاری تابستانه بر وزن کل در هکتار  یکبار آبیاری در مردادماه علاوه بر آبیاریهای متداول توصیه می شود.
نیاز آبی حدود 3000 مترمکعب یک بار آبیاری در مرداد ماه توصیه گردیده بالاترین نیاز آبی در فروردین و اردیبهشت با مقدار 5/2 میلی متر در روز بهترین زمان آبیاری در خراسان 15 مهر دوره آبیاری هر 15 روز یکبار کوددهی مصرف 25 تن کود دامی یا محلولپاشی یک بار در اسفندماه با کود مایع مخلوط (N12% ، P2058%، K2O4% + کلاتهای آهن، روی، منگنز و مس) با غلظت 7 در هزار و 1000 لیتر آب در هکتار (افزایش 33% عملکرد) یا 100 کیلو اوره در هکتار پس از برداشت گل وجین و مبارزه با علفهای هرز  ترجیحاً مبارزه تلفیقی با توجه به ارگانیک بودن محصول زعفران  مبارزه با علفهای هرز پهن برگ قبل از ظهور گیاه و پس از رویش Sencor (Metribuzin)   مبا

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

 • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
 • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
 • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
 • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
 • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
 • هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت فناوری تولید و فراوری زعفران در ایران

پاورپوینت اتوماسیون در تولید سنسورهاو کاربرد آنها

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت اتوماسیون در تولید سنسورهاو کاربرد آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 48 صفحه

سنسورهاو کاربرد آنها اتوماسیون در تولید به نام خدا سنسورهای سرعت سنسورهای سرعت خطی: سنسورهای خطی اثر مغناطیسی شهرت بیشتر سنسورهای سرعت خطی (LVDT) به این نوع از سنسورها می‌باشد.
این نوع از سنسورها شامل انواع هسته‌ ثابت و سیم پیچ ثابت می باشد.
در نوع سیم‌پیچ ثابت هسته در داخل سیم‌پیچ در حال حرکت می‌باشد و هسته با شیئی که می‌خواهیم سرعت آن را اندازه‌گیری کنیم در تماس است.
هنگامی که هسته در داخل سیم‌پیچ حرکت می‌کند در داخل سیم‌پیچ خطوطی مغناطیسی ایجاد می‌شود.
بنابراین نیرومحرکه القاء شده در سیم‌پیچ متناسب با سرعت هسته مغناطیسی می‌باشد سنسورهای هسته ثابت از یک سیم‌پیچ تشکیل شده که به جسم در حال حرکت متصل است و یک مغناطیس دائم توسط دو فنری که آن را احاطه کرده‌اند بین سیم‌پیچ نگه داشته شده است.
در حالتی که سرعت فرکانس نوسانات شیء و به دنبال آن هسته آنقدر باشد که از فرکانس سیستم مکانیکی تجاوز کند هسته عملاً بدون حرکت باقی می‌ماند.
بنابراین ولتاژ ایجاد شده در سیم‌پیچ در اثر حرکت آن در طول میدان مغناطیسی متناسب با سرعت شئء تغییر می‌کند.
استفاده از اثر داپلر (Doppler effect) استفاده از اثر داپلر سنسورهای سنجش سرعت خطی که از این اثر استفاده می‌کنند، عموماً برای سنجش فواصل زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند . این کار توسط فرستادن یک سیگنال به شئء در حال حرکت و دریافت سیگنال برگشتی از آن صورت می‌گیرد.
استفاده از اثر داپلر بنا به اثر دوپلر فرکانس سیگنال فرستنده با فرکانس دریافتی توسط گیرنده برابر نخواهد بود.
این تغییرات به وجود آمده در فرکانس سیگنال متناسب با سرعت شیئی است که سیگنال به آن خورده و برگشت داده است.
اگر شئء نسبت به منبع سیگنال فاصله بگیرد فرکانس دریافتی کوچکتر از فرکانس فرستاده شده و اگر به سمت آن حرکت کند فرکانس دریافتی بیشتر از فرکانس فرستنده خواهد بود.
برای رویت این تغییر فرکانس ایجاد شده کافی است از یک نمونه مبدل فرکانس به ولتاژ در مدار بهسازی جهت اندازه گیری سرعت استفاده کرد.
سرعت چرخشی Rotational Sensors این دسته از سنسورها به سنجش سرعت زاویه‌ای می‌پردازند.
این نوع به نظر در صنعت کاربرد بیشتری در مقایسه با سنسورهای سرعت خطی دارد و در صنعت به وضوح قابل مشاهده می‌باشد. این نوع از سنسورها عموماً به اسم تاکومتر شناخته می‌شوند هر چند در عالم واقع منظور از تاکومتر نوع خاصی از سنسورهای سرعت می‌باشد.
در ادامه رایج‌ترین انواع این سنسور را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
تاکومترهای الکترومغناطیسی:(Electromagnetic Tachometer) در تاکومتر الکترومغناطیسی ولتاژ DC یا AC حاصله در خروجی متناسب با سرعت شفت سیستم دوار می‌باشد.
شفتی که توسط شیء در حال چرخش به منظور اندازه‌گیری سرعت آن به حرکت در آمده است. از اینجا به دو نوع از تاکومترهایی که در این دسته قرار می‌گیرند اشاره می‌کنیم و هرکدام را به صورت مجزا مورد بررسی قرار خواهیم داد.
تاکومترهای الکترومغناطیسی:Electromagnetic Tachometer نوع اول- تاکومتر با خروجی :DC از یک استاتور تشکیل شده که شامل چندین مغناطیس دائم می‌باشد.
همچنین از یک روتور چرخنده تشکیل شده و خلاصه خصوصیات یک ماشین DC را به صورت کامل دارد.<

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

 • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
 • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
 • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
 • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
 • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
 • هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت اتوماسیون در تولید سنسورهاو کاربرد آنها

دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی تولید ناب

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی تولید ناب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 46 صفحه

کارگاه آموزشی تولید ناب Lean production رئوس مطالب تولید دستی و انبوه; مزایا و معایب ظهور تولید ناب مشخصه های تولید ناب و مقایسه آن با تولید انبوه + رویکرد تولید ناب در تامین مواد و قطعات + رویکرد تولید ناب در ساخت محصول + رفتار با مشتری در تولید ناب + طراحی ناب تفکر ناب (Lean Thinking) بنگاه اقتصادی ناب (Lean Enterprise) مشخصه های تولید دستی 1 - تولید محصول طبق سفارش مشتری 2 - انعطاف زیاد 3 - کارگران بسیار ماهر 4 - ابزار و ماشین آلات ساده اما چند کاره 5 - حجم پایین تولید 6 - قیمت بالای محصول 7 - تقسیم ناچیز در فعالیت ها 8 - Fitting مشخصه های تولید انبوه 1 – تعویض پذیری کارگر 2 – وجود نیروی غیر مستقیم فراوان 3 – وجود محافظین ( بافر) برای مقابله با اختلال - کارگر اضافی - موجودی اضافی - فضای اضافی 4 – انعطاف کم 5 – ماشین الات وتجهیزات تک منظوره 6 – مشارکت ناچیز کارگر در بهبود فرآیندها مشخصه های تولید انبوه(ادامه) 7 – قیمت پایین محصول ( نسبت به تولید دستی ) 8 – تقسیم کار شدید در مهندسی - ارتباط کم بین آنها - ارتباط کم با بخش تولید و کارگاه 9 – زمان آموزش کوتاه ظهور تولید ناب تولید فقط 2685 خودرو در شرکت تویوتا تا سال 1950 دیدار تویودا از کارخانه فورد در بهار 1950 نتیجه گیری تویودا : عدم امکان نسخه برداری از تولید انبوه بدلیل : 1 – کوچک بودن بازار داخلی 2 – نیاز به انواع وسیله نقلیه 3 – عدم امکان خرید گسترده آخرین تکنولوژی غرب 4 – وجود تولیدکنندگان بزرگ خودرو در جهان موداهای هفت گانه 1 - تولید اضافی ( پیش از دریافت تقاضا) 2 - انتظار (برای گام بعدی فرآیند یا خرابی ماشین ) 3 - حمل و نقل (غیرضروری مواد) 4 - پردازش بیش از حد قطعات به خاطر طراحی ضعیف ابزار یا قطعه (Overprocessing) 5 - موجودی ها ) مواد اولیه ، نیمه ساخته ، محصول ، در راه ) 6 - حرکات غیرضروری کارکنان (برای ابزار یا قطعه یا ...) 7 - تولید قطعات معیوب سیاستهای اصلی تولید ناب 1 – تلاش جهت حذف هرگونه اتلاف منابع 2 – تکریم انسان – گسترش مرز کارخانه بنحوی که شامل مشتری و تامین کنندگان شود – مشتری گرایی و انعطاف پذیری لازم جهت پاسخ به نیاز مشتری – گسترش قابلیت های نیروی انسانی و بهره گیری از آن – کار گروهی – بهبود مستمر – نگرش و سازماندهی فرآیندی سیستم های مختلف تولید حجم تولید Low Low High High پروژه ها تولید دسته ای تولید انبوه تولید پیوسته Standardization سیستم های مختلف تولید حجم تولید Low Low High High پروژه ها تولید دسته ای تولید انبوه تولید پیوسته Standardization تولید ناب معادل های تولید ناب JIT + Big JIT = Lean production + Little JIT < Lean production Zero - inventory production Continuous – flow production ~ synchronized manufactur

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

 • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
 • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
 • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
 • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
 • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
 • هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی تولید ناب
1 2 3 4 5 ... 329 >>